Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide - 2018. gada 19. decembris

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001
 

2018. gada 18. decembrī Labklājības ministrijas izveidotā Uzraudzības padome, saskaņā ar MK 601 noteikumu 27.2. punktu saskaņoja situācijas izpētes un saskaņā ar šo noteikumu 27.3. punktu izvērtēja pieredzes apmaiņas pasākumu rezultātus.

Uzraudzības padome pieņēma lēmumu uzsākt īstenot 9.3.1.2. pasākuma “infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide” noteiktās atbalstāmās darbības, kuras saistītas ar ēku pārbūvi un atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegādi un datu bāzes izveidi.

Informāciju sagatavoja

A. Pavlins 

Projekta vadītājs