Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide - 2018. gada 15. maijs

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001
 
Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei”
 
Sadarbības iestāde: 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 

2018. gada 7. maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) apstiprinājusi VSIA NRC “Vaivari” iesniegtos Līguma grozījumus Nr. 2. projektam „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei”. Grozījumi stājas spēkā no 2018. gada 2. februāra. Būtiskākā izmaiņa skar projekta realizācijas termiņu, kas ir pagarināts uz 78 mēnešiem – līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja

Pavlins 

Projekta vadītājs