Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide - 2017. gada 20. jūnijs

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001
 
Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei”
 
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izskatījusi VSIA ,,Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” 2017. gada 2. februārī Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020. gadam iesniegtos līguma Nr. 9.3.1.2./16/I/001 ""VSIA NRC "Vaivari" infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei"  grozījumus un neiebilst pret finansējuma saņēmēja ierosinātajiem grozījumiem līgumā. Līguma grozījumi stājas spēkā ar 2017. gada 2. februāri.

9.3.1.2. pasākuma projekta darbības, kas saistītas ar funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei nepieciešamo ēku pārbūvi un atjaunošanu, materiāli tehniskā nodrošinājuma (funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegādi un datu bāzes izstrādi funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai ir īstenojamas pēc situācijas izpētes par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas sistēmām veikšanas 9.1.4.2. pasākuma projekta ietvaros.